Вертолетна площадка на територията  на МБАЛ Света Марина ЕАД


Изграждане на вертолетна площадка на територията  на МБАЛ Света Марина ЕАД гр. Варна

Секция банери