Саниране бл.19, гр.Разград,


Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от много фамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград 

Секция банери