Девня Трейд ООД


„Девня Трейд” ООД е създадена през 1999 година с Решение № 549 на Варненски окръжен съд. Седалището на фирмата е разполжено в гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. „Атанас Москов”, № 308. Предмет на дейност на „Девня Трейд” ООД са:

  • строителна дейност
  • производство и търговия с бетон и бетонови смеси
  • ел. обзавеждане и инсталации на жилищни и промишлени сгради, улично и парково осветление
  • производство и полагане на асфалтобетон
  • други - притежава единствения във Варна лиценз за изкупуване и преработка на отпадни мазнини

Фирмата е на пазара от 10 години и се развива успешно благодарение на високото качеството на предлаганите продукти и бързината, с която завършва поставените проекти. Тя е предпочитан партньор от водещи български фирми в строителната и други индустрии.

Политика по качество

Политика за социална отговорност

Доклад по SA 8000